Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Karviná.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.


Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Poslání

Posláním Domova Jistoty – Chráněného bydlení Karviná je podporovat uživatele k získání dovedností potřebných pro vedení samostatného a nezávislého života ve společnosti.

Sociální služba podporuje každého uživatele v aktivním způsobu života – schopnosti se rozhodovat, přebírat za sebe zodpovědnost a organizovat svůj současný i budoucí život.

 

 

Pro zájemceVirtuální prohlídka

Cíle služby

Uživatel dostává účinnou podporu k získání dovednosti vést samostatný a nezávislý život (pečovat o sebe, o domácnost, udržovat společenské vztahy a v případě produktivního věku mít pracovní uplatnění).

  1. Uživatel dokáže samostatně rozhodovat a hospodařit s vlastními finančními prostředky.
  2. U uživatele se snižuje potřebná podpora při vyřizování osobních záležitostí.
  3. Uživatel v produktivním věku je motivován a usiluje o uplatnění na trhu práce, uživatel v postproduktivním věku je motivován k aktivnímu využití volného času a k udržení či rozvoji jeho individuálních schopností a dovedností potřebných k realizaci svých potřeb a zálib. 
  4. Uživatel dokáže samostatně pečovat o svou domácnost.
  5. Uživatel podniká kroky k získání samostatného bydlení a pracovního uplatnění.
  6. Uživatel dostává podporu obnovení či vytvoření takových společenských vazeb, které bude potřebovat v samostatném životě.
  7. Uživatel zvládá společenské vystupování a chování.
  8. Uživatel dokáže řádně pečovat o svůj zdravotní stav.
  9. Uživatel si uvědomuje své možnosti a rizika, získává podporu, aby svým rizikům dokázal předcházet.
Zobrazit více


Partneři a sponzoři