Nacházíte se na stránkách sociální služby: CHB Karviná.

Přechod na hlavní stránku Domov Jistoty.

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Ceník

Ceník

Úhrada za ubytování

Jednolůžkový pokoj úhrada činí denně 280,- Kč

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

Zajištění stravy

Celodenní strava 223- Kč/den

Oběd 93,- Kč/den

Podpora při přípravě stravy

 • Individuální
  • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 15,- Kč/úkon
  • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímé zapojení pracovníka)
  • do 15 minut času přípravy 18,- Kč/úkon
  • do 30 minut času přípravy 24,- Kč/úkon
  • od 30 minut času přípravy 30,- Kč/úkon
 • Skupinová (pro 2 klienty)
  • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) 10,- Kč/úkon
  • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž, poradenství, přímo zapojení pracovníka)
  • do 15 minut času přípravy 9,- Kč/úkon
  • do 30 minut času přípravy 12,- Kč/úkon
  • od 30 minut času přípravy 15,- Kč/úkon
 • Skupinová (pro 3 klienty)
  • Formou dohledu (občasná podpora, slovní rada) - 5,- Kč/úkon
  • Formou podpory či pomoci pracovníka (průběžná instruktáž,poradenství, přímé zapojení pracovníka)
  • do 15 minut času přípravy 6,- Kč/úkon
  • do 30 minut času přípravy 8,- Kč/úkon
  • od 30 minut času přípravy 10,- Kč/úkon

V případě, že se jedná o podporu poskytnutou v rámci základní činnosti „Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností“, je cena účtována dle skutečně spotřebovaného času, tj. 130,- Kč/1 hodina. Podmínkami pro účtování dle skutečně spotřebovaného času je:

 1. Nácvik a upevňování dovedností spojených s přípravou stravy jsou sjednány v IP klienta.
 2. Před samotným úkonem je s klientem domluveno, že jde o nácvik, což je zapsáno do záznamů o průběhu služby.

Úhrada za úkony péče

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při úkonech osobní hygieny 130,- Kč za 1 hodinu
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty 130,- Kč za 1 hodinu
 • pomoc při použití WC 130,- Kč za 1 hodinu

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc při běžném úklidu a údržbě domácnosti 130,- Kč za 1 hodinu
 • pomoc při běžné údržbě domácích spotřebičů 130,- Kč za 1 hodinu
 • podpora v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami 130,- Kč za 1 hodinu

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 130,- Kč za 1 hodinu
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností 130,- Kč za 1 hodinu
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání 130,- Kč za 1 hodinu
 • podpora v oblasti partnerských vztahů 130,- Kč za 1 hodinu
 • podpora při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu 130,- Kč za 1 hodinu

Zprostředkování kontaktu se společenských prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět 130,- Kč za 1 hodinu
 • podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů 130,- Kč za 1 hodinu
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč za 1 hodinu

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob 130,- Kč za 1 hodinu

Pomoc při uplatňování práv oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 130,- Kč za 1 hodinu
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí 130,- Kč za 1 hodinu

Měsíční úhrada = počet minut skutečně poskytnuté péče x hodinová sazba.